Copywriting

Strácate slová? Máte myšlienku, ale neviete ju sformulovať? Hľadáte textára pre váš web, katalógy, brožúry či reklamu?

Ja to poviem za vás! Počas dlhoročnej práce v rôznych médiách som nadobudla bohatú slovnú zásobu, viem pohotovo reagovať, prispôsobiť sa, pracovať s informáciami a komunikovať.

Napíšte mi na info@dennikreporterky.com.